Audit uitvoeren

Bedrijfsaudit uitvoeren?

SWOT-Analyse

Indien er binnen uw organisatie, instelling en/of pand nog nooit een beleid gevormd is betreffende veiligheidszaken, in de vorm van interne en externe maatregelen, kan Christ & Partners voor u een analyse maken op basis van de SWOT-methode: Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats (Sterkten, Zwakten, Kansen en Bedreigingen). Deze analyse verschaft u helderheid met als doel een plan te maken voor de te nemen maatregelen. De Sterkten en Zwakten vormen samen de ‘interne analyse’; de Kansen en Bedreigingen vormen de ‘externe analyse’.

De Haagse Methodiek (DHM)®

Om tot een sluitend risk- en securitymanagement te komen, is het van belang dat een vaste, allesomvattende methode wordt gehanteerd. Christ & Partners maakt gebruik van de zogenaamde 'De Haagse Methodiek' (DHM)®. De naam hiervan is afkomstig van de Haagse Hogeschool, waar een methode voor securitymanagement wordt gedoceerd. De Haagse Methodiek (DHM)® omvat het treffen van maatregelen van beleid tot en met de uitvoering, inclusief de kwaliteitsborging ervan. Het Security Beleidsplan (SBP) is onderdeel van De Haagse Methodiek (DHM) ®. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website.

ISA (Interne Security Audit)

Indien er binnen uw organisatie, instelling en/of pand nog nooit een beleid is gevormd betreffende de in- en extern genomen maatregelen kan Christ & Partners voor u middels de ISA (Interne Security Audit) eerst helderheid verschaffen alvorens u een plan kan maken voor de te nemen maatregelen. Tevens voorkomt deze systematiek dat u als ondernemer onnodige investeringen doet in zaken die de doelstelling voorbij schieten. Door toepassing van de ISA ziet u dat er door Christ & Partners aandacht wordt besteed aan alle relevante zaken die onderdeel zijn van de totale in- en externe veiligheidsmaatregelen.

Security Beleidsplan (SBP)

In opvolging van de ISA zal door Christ & Partners een Security Beleidsplan (SBP) worden gemaakt waarin alle zaken conform de geldende regels en procedures worden uitgewerkt.

Wilt u meer informatie over onze audit?
Voor een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen via het contactformulier.