Adviseurs

De expertise van Christ & Partners is breed.

U kunt bij onze adviseurs terecht voor vraagstukken over de volgende gebieden:

Security- en safety management

Heeft u binnen uw onderneming te maken met veiligheidszaken, of zit de inspectiedienst u in de nek (arbeidsinspectie, brandweerinspectie, milieuinspecteurs)? Overweeg dan onze specialisten in huis te halen, die u kunnen bijstaan en van alle actuele zaken op de hoogte zijn.

Uw probleem is onze zorg!
De bedrijfsadviseurs van Christ & Partners zijn specialisten met (zeer) ruime ervaring op het gebied van probleemherkenning en -erkenning. Uw probleem is onze zorg, waardoor u zich op andere zaken kunt focussen. Wij hebben nauwe contacten met professionele 'door justitie erkende en gecertificeerde beveiligingsorganisaties' die u op maat de juiste bescherming kunnen bieden. Ook krijgt u daarmee de optimale beveiliging en service die bij u past. In het kader van de huidige bestuurlijke functies in de Stichting Bedrijfsbeveiliging (SBB) kunnen wij uw beveiliging op een kwalitatief hoog niveau brengen, houden en handhaven.

Risk management

Riskmanagement is het voorkomen, beperken en beheersen van gebeurtenissen die schade en/of afbreuk kunnen veroorzaken aan mensen en/of organisatie.

Waarom is riskmanagement voor u van belang?
De maatschappij verandert in een gevaarlijke en instabiele wereld, omdat normen en waarden vervagen. De eerste stap in de realisering van uw integrale risicobeheersing is het inventariseren van de relevante veiligheids- en schaderisico’s. Wij gaan dit samen met u bepalen volgens de SWOT-methode: Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats (Sterkten, Zwakten, Kansen en Bedreigingen).

Crisis management

Vanuit een zakelijke verstandhouding en/of vertrouwensrelatie, kan Christ & Partners op meerdere fronten meedenken en u ondersteunen bij uw bedrijfsvoering. In het kader van de huidige bestuurlijke functies in de Stichting Bedrijfsbeveiliging (SBB) kunnen wij uw beveiliging op een kwalitatief hoog niveau brengen, houden en handhaven. Wij hebben nauwe contacten met professionele ‘door justitie erkende en gecertificeerde beveiligingsorganisaties’ die u op maat de juiste bescherming kunnen bieden. Ook krijgt u daarmee de optimale beveiliging en service die bij u past.

Brandveiligheid

De bedrijfsadviseurs die vanuit Christ & Partners opereren, zijn specialisten die zeer ruime ervaring hebben op het gebied van brandveiligheid. Zij kunnen u adviseren met betrekking tot in- en herinrichting van panden die volgens de juiste regelgeving dient te worden uitgevoerd.

Bedrijfsadviseur

De bedrijfsadviseurs van Christ & Partners zijn specialisten met zeer ruime ervaring op het gebied van probleem herkenning en erkenning. Zij zullen op een professionele en correcte wijze met uw zaken omgaan. Met andere woorden: uw probleem is onze zorg. Zo kunt u zich op andere zaken focussen.

Een adviseur inschakelen?
Voor een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen via het contactformulier.