Technisch onderzoek

Technisch onderzoek?

Wij bieden al meer dan 17 jaar privé onderzoeken afgestemd op uw persoonlijke wensen. Of het nu gaat over een vertrouwensbreuk of zaken in de relationele sfeer. Door toepassing van onze waarheidstoetsing zal de onderste steen boven water komen. Wij hebben voor u de oplossing door één privé detective of privé rechercheur in uw zaak te laten ondersteunen waardoor verdenkingen kunnen worden omgezet in de waarheid. Voor meer informatie over privé detectives verwijzen u graag door naar de pagina privé detectives.

Het volgen en opsporen van personen, machines, voertuigen of goederen?

Christ & Partners heeft systemen die zijn ontwikkeld voor het volgen van personen, voertuigen, goederen, materialen en overige verplaatsbare zaken. Het T&T–systeem wordt veel gebruikt bij het opsporen tijdens vermissingen. Ook kan het T&T–systeem worden ingezet bij het lokaliseren, onderzoeken hoe bepaalde zaken via welk traject verlopen. Ook kan het T&T–systeem uitgerust worden met een inventief camerasysteem waardoor ook op afstand meegekeken kan worden. Een en ander kan van belang zijn om op afstand te kunnen monitoren.

Spionage en afluisterpraktijken? Wij hebben de nieuwste detectieapparatuur

Christ & Partners onderzoekt voor u informatielekken die voor u grote gevolgen kunnen hebben. Christ & Partners beschikt over de nieuwste detectieapparatuur en de daarvoor opgeleide personen om ruimtes te BUG–sweepen en te controleren op aanwezigheid van afluister- en observatieapparatuur. Christ & Partners heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het opsporen van afluister- en observatieapparatuur zoals miniatuurzendertjes en camera's. Door BUG-sweeping kan Christ & Partners de aanwezigheid van dit soort bedreigende apparatuur in uw bedrijf, woning, auto, boot of telefoonlijn opsporen.

Afluisterapparatuur en verborgen camera’s

Christ & Partners heeft opnamesystemen waarmee beeld en geluid kan worden opgenomen. Het toepassen van deze technische maatregelen is stringent aan regels gebonden om inbreuk van privacy of persoonlijke levenssfeer te voorkomen. Uiteraard kunnen we u vanuit Christ & Partners bij het gebruik en toepassing van deze opnameapparaten op basis van de proportionaliteit en subsidiariteitsbeginsel informeren. Christ & Partners is een gerenommeerd bedrijf dat zich houdt aan de regels zoals deze zijn vastgelegd bij de Wpbr (Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus).

Wilt u meer informatie over ons technisch onderzoek?
Voor een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen via het contactformulier.