Tactisch onderzoek

Veiligheids check

Wij onderzoeken voor u, of u te maken heeft met dubieuze praktijken in de vorm van bedrijfsspionage. U moet denken aan concurrenten of con-collega’s die mogelijk gebruikmaken van afluisterapparatuur om zo uw vertrouwelijke zaken te onderscheppen. Zo ook met geheime en strategische plannen die u op geen enkele wijze buiten uw onderneing wilt hebben. Dankzij de door ons ontwikkelde Veiligheidsscan en -analyse blijft u verschoond van dubieuze praktijken als bedrijfsspionage, die u los van de financiële schade ook imagoschade kunnen opleveren.

Interview

Tijdens een diepgaand onderzoek vormen 'interviews' een belangrijk thema als het gaat om de juiste verslaglegging van de situatie en gebeurtenissen. Tevens kunnen deze verslagen een belangrijk onderdeel zijn bij het vormen van het strafdossier. Als u overweegt om bepaalde zaken vast te laten leggen middels een interview kunt u gebruik maken van de expertise die wij bieden. Zo hebt u alle relevante zaken vastgelegd al is het maar voor verdere dossiervorming.

Statisch en dynamisch observerentactisch onderzoek

Een onderdeel van het onderzoek kan zijn dat er iets of iemand geobserveerd moet worden. Observatie heeft tot doel dat we proberen te achterhalen hoe zich bepaalde situaties verhouden. Daarbij kunnen we ervoor kiezen om statisch of dynamisch te observeren. Bij statisch observeren gebeurt dit vanuit een vast punt, terwijl dynamische observatie wordt verricht vanuit de beschikbare mobiliteit. Van de observatie wordt een uitgebreid verslag gemaakt, dat kan dienen als bewijsvoering tijdens de rechtszitting.

Mysteryguest/Mystery shopper

U heeft uw zaken op orde en wil toch via een onafhankelijke blik de disciplinaire genomen maatregelen onder het licht brengen van een onafhankelijke specialist? Bij ons bent u aan het juiste adres als het gaat om toetsing van bedrijfsdisciplines. Wij nemen voor u de zaken onder de loep en komen met een rapport van bevindingen waar u verder beleid op kunt vormen.

Wilt u meer informatie over ons tactisch onderzoek?
Voor een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contactopnemen via het contactformulier.