Personeel

Waarom personeel screenen zo belangrijk is.

U weet nooit 100% zeker of uw personeel te vertrouwen is.

Door uw personeel te screenen, komt alle voor u en uw bedrijf belangrijke informatie van het personeelslid naar voren en zal u met meer zekerheid kunnen zeggen dat het personeelslid dat gescreend is betrouwbaar is. Zo zorgt u ervoor dat u en andere collega's, maar ook uw bedrijf minder risico's loopt.

  1. Integriteitsonderzoek
  2. Antecedentenonderzoek
  3. Onterecht ziekteverzuim?

Pre-employment screening

Criminaliteit binnen uw bedrijf en inbreuken op de integriteit zijn reële risico's bij het aannemen van nieuw personeel. Natuurlijk hoeft niet elk nieuwe personeelslid even zwaar te worden gescreend, daarom bieden wij 5 verschillende soorten screeningen. Bij het aantrekken van nieuwe medewerkers wordt niet meer alleen gekeken naar de vereiste competenties; er bestaat ook een snel groeiende behoefte om kandidaten te toetsen op hun integriteit. Een pre-Employment screening kan ook worden uitgevoerd bij intern personeel of functiewijzigingen. Voor ons huidige aanbod verwijzen wij u graag door naar deze pagina pre-employment screening.

Integriteitsonderzoek

Wij hebben een systeem bedacht om snel en toch de juiste kandidaten te toetsen op hun integriteit. Het toepassen van een integriteitstest voorkomt vaak een hoop problemen, zodat later niet blijkt dat u met de verkeerde aan tafel heeft gezeten. Het voorkomen van de instroom van ongewenste kandidaten is veel aantrekkelijker dan het signaleren en bestrijden van incidenten, nadat iemand in dienst is gekomen. In de financiële sector is het zelfs verplicht om regelmatig een screening uit te voeren voor (nieuwe) medewerkers op integriteitsgevoelige functies.

Referenten

Wij hebben een brochure over 'Werving en Selectie', waarin te lezen is waarop u moet letten als het gaat om security- of safetybewustzijn. Het invullen van vacatures voor verantwoordelijke functies heeft extra aandacht nodig. De risico’s zijn groter vanwege de belangrijkheid binnen die jobs. Het is een bekend gegeven dat kandidaten vaak CV’s insturen, die geen waarheidsgetrouw beeld geven van de kandidaat. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat maar liefst 25% van alle CV’s pertinente onjuistheden bevatten, of die duidelijk verfraaid zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat de nieuwe functionaris niet, of niet geheel, aan de gestelde eisen voldoet of ook mogelijk een achtergrond en mentaliteit heeft die zeker niet past bij de cultuur van het bedrijf of bij de verantwoordelijke functie. Er wordt niet alleen naar de vorige functies gekeken. Ook naar de redenen van vertrek, referenten, feitelijke resultaten, de bekwaamheden en speciale vaardigheden van de kandidaat worden uitvoerig belicht en getoetst. Het geheel zal moeten passen in het functieprofiel van het bedrijf.

Arbeidsverleden

Wilt u extra onderzoek laten uitvoeren naar de achtergronden van de kandidaat? In dat geval kunt u Christ & Partners benaderen. Wij zorgen ervoor dat u de juiste informatie krijgt die tijdens de intake besproken is. Zo maken wij gebruik van openbare informatiebronnen en maken wij een tijdslijn van de levensloop van betreffende kandidaat. Zo kan er meer bekend worden over de kandidaat dan in de eerste gesprekken besproken is. Belangrijke vragen over bijvoorbeeld de grondslagen voor vertrek bij het vorige bedrijf geven u inzicht.

Sterke en zwakke punten beter bekeken

Wat ook van belang is om te toetsen, zijn de sterke en minder sterke eigenschappen van de kandidaat. Deze worden vergeleken met de gestelde functie-eisen. Een van de basispunten voor een nader onderzoek, zijn de aangeleverde documenten (CV, diploma’s, certificaten etc.). Voor u is het van belang dat u een beter beeld krijgt van de betreffende kandidaat.

Heeft u garantie dat de gegevens juist zijn van uw kandidaat?

Door het laten uitvoeren van een pre-employment screening zal met aanzienlijk meer zekerheid kunnen worden gesteld, of de kandidaat ook daadwerkelijk de persoon is die men dacht te hebben gevonden. De pre-employment screening wordt in alle openheid en na overleg met de kandidaat uitgevoerd. De kandidaat dient in dat geval een zogenoemde toestemmingsverklaring te ondertekenen.

Antecedentenonderzoek

Heeft uw organisatie mensen op vertrouwelijke posities, of heeft u sleutelfiguren of afdelingen met veel verantwoordelijkheid? En u bent op zoek naar de juiste kandidaat voor de juiste plaats binnen uw bedrijf? De opleiding van de gegadigde is goed, hij is voldoende bijgeschoold, zijn ervaring in de branche is ruim voldoende. Tijdens de sollicitatiegesprekken zijn de ter zake doende karaktereigenschappen naar voren gekomen. Maar is deze kandidaat voor u inderdaad de juiste persoon die u zoekt of binnen de organisatie dacht te hebben? Bij het antecendentenonderzoek van Christ & Partners komen o.a. aan de orde arbeidsverleden, moraliteit, integriteit, motivatie, betrouwbaarheid en betalingsdiscipline.

Concurrentiebeding

Heeft u twijfels over de integriteit van bepaalde kandidaten? Heeft u signalen opgevangen, of loopt u rond met een onderbuikgevoel dat u zegt dat er mogelijkerwijs iets misgaat binnen uw organisatie? Als u hier een vinger op wilt leggen, kunt u dit op verschillende manieren doen. Indien u de keuze maakt om dit middels een civiele procedure aan te pakken, adviseren wij vanuit Christ & Partners het volgende: de zaken goed voorbereiden en goed beslagen ten ijs komen. Door middel van statische en mobiele observatie, het toepassen van 'at random checks', het doen van mogelijke testaankopen, het voeren van pseudo-besprekingen met de verkoper (eventueel voorzien van foto’s), verzorgt Christ & Partners het bewijs, dat door u gebruikt kan worden in de procedure tot schadevergoeding en bij de eis tot stopzetting van verdere activiteiten.

Controleer werkzaamheden

Heeft u bedenkingen over het functioneren, of bent u niet tevreden over uw (buitendienst)medewerker? Omdat de prestaties op papier niet overeenkomen met de werkelijkheid, de omzet tegenvalt of er andere klachten zijn van uw relaties over de werkzaamheden van uw medewerker? Christ & Partners kan door middel van een gedegen onderzoek en het volgen van de persoon in kwestie vaststellen, of deze medewerker inderdaad niet naar behoren functioneert.

(Onterecht) ziekteverzuim?

Christ & Partners ontzorgt u op het gebied van spoedcontroles van (zieke) medewerkers. Bijvoorbeeld wanneer u het vermoeden heeft dat een van uw werknemers elders aan de slag is. Of wanneer u hoort dat uw medewerker een balletje aan het slaan is op de tennisbaan, terwijl hij zich heeft ziekgemeld. Deze situatie kan de werksfeer verzieken en veel ergernis opleveren binnen uw bedrijfsproces. Afgezien van het feit dat u het salaris doorbetaalt, stijgt de werkdruk op het andere personeel. Dit kan leiden tot nodeloze irritatie. Observatie van deze kandidaat kan een oplossing zijn. Christ & Partners kan voor u vaststellen of er inderdaad sprake is van oneigenlijke werkzaamheden en/of onterecht verrichten van handelingen gedurende zijn ziekteverzuim. Van deze waarnemingen wordt een rapport door ons opgemaakt, waar mogelijk voorzien van foto's. Dit bewijsmateriaal kan in een eventuele ontslagprocedure gebruikt worden.

Onze ervaring

Wij hebben al meer dan 17 jaar veel te bieden op het gebied van screenen van personeel: voordat u mensen in dienst neemt, in de vorm van een antecedentenonderzoek en pre-employmentscreening. Weten 'wat voor vlees u in de kuip heeft' is voor u als werkgever van groot belang. Of u bent misschien niet tevreden over uw medewerker, bijvoorbeeld omdat u zich afvraagt of het ziekteverzuim wel terecht is. Ook na een ontslagprocedure kunnen er situaties zijn waarbij u Christ & Partners kunt inschakelen. Wanneer een solide concurrentiebeding u recht geeft op schadevergoeding, zorgt Christ & Partners ervoor dat het bewijs ook hard gemaakt kan worden.

Wilt u meer informatie over ons personeelsonderzoek?
Voor een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen via het contactformulier.