Particulier recherchebureau

Voor particulieren spelen op het gebied van veiligheid en beveiliging andere problematiek en prioriteiten een rol. Deze zaken zullen door ons, als particulier recherchebureau, met u in een vrijblijvend gesprek besproken worden. Tijdens dit intakegesprek kan een persoonlijke 'quick scan' worden gemaakt van de zaken die aangepakt moeten worden. Als vervolg op deze scan wordt een plan van aanpak ter bestrijding van de problematiek gepresenteerd.
Wij als professioneel particulier recherchebureau nemen uw zaken uiterst serieus!

Al onze onderzoeken op een rijtje:

Alimentatieonderzoek

Als er sprake is van echtelijke twisten, gaat het vaak over financiële middelen en het nakomen van bepaalde afspraken. Zo kan het gebeuren dat er onderzocht moet worden of een van de ex-partners een nieuwe relatie heeft. Wanneer wordt vastgesteld dat er sprake is van 'samenleven als waren zij gehuwd', komt daarmee op grond van het bepaalde in artikel 1:160 BW de onderhoudsplicht van de cliënt van rechtswege te vervallen.

Kwijting van alimentatievergoeding, soms met terugwerkende kracht

Wij hebben onderzoeksmethoden ontwikkeld die worden toegepast voor het verrichten van alimentatieonderzoeken. Zo komt het voor 85% voor, dat de resultaten van ons onderzoeken resulteren in kwijting van de alimentatievergoeding. In meerdere gevallen zelfs met terugwerkende kracht. Alle keren betrof het hier een verzoekschrift van onze cliënten waarbij de rechter deze uitspraak op basis van een door ons verricht onderzoek heeft gedaan.

Gezochte personen en vermiste personen

Heeft u last van het vertragende karakter, waarmee de overheid uw zaken behartigt? Wij hebben specialisten in dienst die uw zaken direct oppakken. Vanuit onze ervaring en expertise kunnen we u bijstaan bij alle verdere vervolgstappen en acties. U hoeft niet een etmaal of langer te wachten om een opsporingsactie te starten.

"Onze achttienjarige zoon was vermist. Zijn fiets werd gevonden bij het Centraal Station. Uiteraard deden we direct aangifte bij de politie. Na twee weken schakelden we Christ & Partners in. We hadden het idee dat de politie niet echt veel aandacht besteedde aan onze zaak. Christ & Partners startte een uitgebreid buurtonderzoek en plaatste een zoekopdracht bij al hun contacten binnen Nederland. Binnen een dag was onze zoon terecht. Hij was door een uitzendbureau gedetacheerd bij een bedrijf ergens in Nederland. Ze beschikten ook over het tijdelijke adres van de jongeman. We zijn erg blij met de grondige aanpak van Christ & Partners."
Familie

Privé-onderzoek/ Privé detective

Christ & Partners verricht ook diverse privé onderzoeken. U vertrouwt uw partner niet helemaal? U wilt weten of er een ander in het spel is? Door middel van een gericht onderzoek kunnen wij u duidelijkheid verschaffen met mogelijke bewijzen en fotomateriaal. Wilt u hier meer over weten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de pagina privé detectives.

Chantage, stalking en intimidatie

Heeft u last van personen die u proberen te chanteren of intimideren of een andere manier van stalking? Aarzel niet om ons in te schakelen om u in raad en daad bij te staan. Door de economische recessie zien we dat dergelijke praktijken steeds vaker voorkomen. Uiteraard is dit geen vrijbrief voor iemand die denkt u op deze manier te moeten bejegenen. Wij bieden u niet alleen support om deze zaak aan te pakken, maar kunnen u ook bijstaan bij verdere gerechtelijke vervolgstappen.

Wordt u geconfronteerd met chantage en intimidatie? U wilt dat opgelost hebben zonder inmenging van buitenaf en zonder publiciteit?
Voor een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Inbraakpreventie

Wij kunnen u praktische tips en voorbeelden geven om inbraken te voorkomen. Deze zullen in een nadere kennismaking worden besproken. Een ‘quick scan’ in combinatie met het plan van aanpak zijn daarnaast voor u de uitgesproken instrumenten om uw verzekering ervan te overtuigen om premiekorting te geven. Bovenal zult u het een prettig idee vinden de juiste maatregelen te kunnen treffen om inbraak te voorkomen.

Materiële beveiliging

Als we het hebben over de materiële beveiliging bij bepaalde panden, dan hebben we het over de constructieve weerbaarheid waarmee een bedrijf is opgebouwd. Hiervoor is een standaard methode in het leven geroepen die we 'classificeren' noemen. Christ & Partners kan u inzake deze classificering ter plekke informeren. Er zal worden gekeken naar de eisen, die weer afhankelijk zijn van de situatie. Het onderzoeken is dan ook gespitst op hoe zich de zaken ten opzichte van elkaar verhouden. Een goede afstemming van maatregelen zorgt voor een optimale bescherming en weerbaarheid op maat. Vervolgens zal met verzekeraars afgestemd worden of uw pakket van eisen voldoet.

Materiële beveiliging is op te delen in vier soorten:

  1. Elektronische beveiliging
  2. Elektrische beveiliging
  3. Mechanische beveiliging
  4. Bouwkundige beveiliging

Incasso

Heeft u ook last van slechte betalers en of niet-betalers? Wij, vanuit Christ & Partners, verrichten al jaren ondersteuning en nemen daarmee uw zorg uit handen door een strakke incassoplanning. Om te voorkomen dat u te maken heeft met slechte betalers kunnen we voor u ook een kredietwaardigheidtest en/of liquiditeitsonderzoek verrichten. Ook kunnen we u ondersteunen wanneer uw ex-partner alimentatie weigert te betalen.

"Mijn ex-man weigerde alimentatie te betalen. Hij schreef zich uit naar het buitenland en beëindigde op sluwe wijze zijn bedrijfsactiviteiten. Mijn advocaat spande een gerechtsprocedure tegen hem aan. Na drie jaar deed de rechtbank uitspraak en veroordeelde mijn ex-man bij verstek tot betaling tot een bedrag van € 110.000. In het vonnis stelde de rechtbank dat mijn ex-man gegijzeld mocht worden door justitie voor een periode van twaalf maanden. Daarop heb ik een deurwaarderskantoor ingeschakeld, voor de uitvoering van het vonnis. In overleg met mij schakelde het deurwaarderskantoor Christ & Partners in. Onderzoek bracht aan het licht dat mijn ex-man een woning huurde op een vakantiepark in Nederland. Buurtbewoners verklaarden dat mijn ex-man iedere laatste week van de maand aanwezig is op het adres. Christ & Partners observeerde de woning, waarbij de politie en de deurwaarder continu op de hoogte werden gehouden van de positie van mijn ex-man. Zij lichtten hem na twee dagen van zijn bed. Mijn ex-man ging voor enkele uren de gevangenis in en maakte vervolgens het openstaande bedrag inclusief kosten telefonisch over vanuit het buitenland op de bankrekening van het deurwaarderskantoor."
Mevrouw X

We bieden nog veel meer soorten onderzoeken voor u als particulier!
Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprekt kunt u contact opnemen via het contactformulier.