Fraude onderzoek

Spionage en fraude vormen binnen organisaties de grootste afbreuk risicico’s en bedreigingen. Door de toepassing van automatisering kunnen schades ook aanzienlijk zijn alvorens er iemand weet van heeft. Een veiligheidsanalyse of een fraude onderzoek van Christ & Partners helpt snel te lokaliseren. Ook kunnen we infiltreren en daarmee de bron elimineren. Klik hier voor enkele tips om fraude op de werkvloer te voorkomen.

  1. Merkfraude onderzoek (Parallel verkoop)
  2. Bedrijfsfraude
  3. Frauduleuze boekhouding
  4. Verzekeringsfraude
  5. Falsificatie
  6. Vermoedt u fraude van uw telefoongegevens?

Merkfraude onderzoek (Parallel verkoop)

Heeft u last van partijen die het niet zo nauw nemen met uw producten en liften zij mee in uw succes? Worden uw producten buiten uw eigen reguliere circuit aangeboden, door niet gerenommeerde leveranciers? Verschijnen producten in winkels of op markten waaraan u niet levert?

Parallelverkoop is aan te pakken door het verrichten van onderzoek naar de herkomst.

Bedrijfsfraude

Christ & Partners kan voor u de meeste toegepaste bedrijfsfraudes aanpakken met behulp van de ALE-methode: Analyseren, Lokaliseren en Elimineren. Uiteraard kunnen de methodieken toegepast worden in de context preventie (voorkomen van) of als middel (tegen erger) in repressie-omstandigheden. De ervaring leert dat indien u niet adequaat reageert op bepaalde signalen het in de meeste gevallen van kwaad tot erger wordt.

Gaat u dan naar de politie of..?
In veel gevallen is de politie door tijdgebrek of andere prioriteiten niet in staat om een fraude onderzoek voor u te starten. Politie en justitie hebben tevens te maken met het algemeen belang, wat niet altijd betekent dat daarmee uw belangen worden behartigd. Christ & Partners richt zich in de eerste plaats op het belang van haar opdrachtgever/cliënt. Wij houden ons in opdracht van onze cliënten primair bezig met het voorkomen en beperken van schade/verliezen als gevolg van criminele (frauduleuze) activiteiten. Slechts een klein deel van de fraude onderzoeken die door Christ & Partners zijn verricht, komt - in opdracht van cliënt - bij de politie of bij de strafrechter terecht.

Frauduleuze boekhouding

Als de jaarcijfers in orde zijn, betekent dit niet dat de algemene administratie in orde is. U vermoedt dat er onregelmatigheden plaatsvinden binnen uw (financiële) administratie, maar weet niet waar? De accountant constateert wellicht geen onregelmatigheden, aangezien hij moet werken met de informatie die hem ter beschikking wordt gesteld door diegene die verantwoordelijk is voor de onregelmatigheden in de administratie?

Christ & Partners beschikt over financieel specialisten die, op grond van hun onderzoekservaring, deze malversaties aan de kaak kunnen stellen. Zij kunnen achterhalen waar de eventuele onregelmatigheden zich voordoen.

Verzekeringsfraude

Christ & Partners kan voor u bij frauduleuze handelingen die te maken hebben met verzekeringskwesties de juiste experts inzetten, die voor u de zaken kunnen analyseren. Zo kunt u frauduleuze handelingen blootleggen en verder aan de kaak stellen.

"Verzekeringsnemer X deed aangifte van diefstal van zijn boot. Wij als verzekeringsmaatschappij vermoedden fraude en schakelden Christ & Partners in. Zij stelden een onderzoek in en ontdekten dat verzekeringsnemer X veel vrienden heeft met criminele antecedenten. Tevens ontdekten zij dat X veel schulden heeft. Twee weken observatie leverde inderdaad voldoende bewijs op dat de vrienden van X zijn boot in een schuur hadden staan en bezig waren de boot te ontmantelen voor de verkoop in onderdelen."
Verzekeringsmaatschappij X

Falsificatie

Christ & Partners is gespecialiseerd in het onderzoeken van falsificaties. Denk hierbij aan facturen, waardedocumenten, diploma´s, salarisstroken, aandelen, geld, merkartikelen, creditcards of identiteitsbewijzen (verblijfsvergunning, rijbewijs, paspoort). Voor het falsificatieonderzoek maken we gebruik van de meest moderne onderzoekapparatuur, zoals de docubox, stereomicroscoop, retrocheck en ander detectivemateriaal.

Wilt u meer informatie over ons fraude onderzoek?
Voor een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen via het contactformulier.