Fraude onderzoek

Fraude en spionage vormen binnen een organisatie de grootste afbreuk risico’s en bedreigingen. Door de toepassing van automatisering kunnen schades aardig oplopen alvorens er iemand weet van heeft. Een fraude onderzoek met daar eventueel een veiligheidsanalyse van ons bij helpt snel te lokaliseren. Ook kunnen we infiltreren en daarmee de bron elimineren. Hier zijn alvast tips enkele tips om fraude op de werkvloer te voorkomen.

Wat bieden wij u bij een fraudeonderzoek?
Wij houden ons in opdracht van u (onze cliënt) primair bezig met het voorkomen en beperken van schade en/of verliezen als gevolg van criminele (frauduleuze) activiteiten.
In veel gevallen is de politie door tijdgebrek of andere prioriteiten niet in staat om een fraude onderzoek voor u te starten. Politie en justitie hebben tevens te maken met het algemeen belang, wat niet altijd betekent dat daarmee uw belangen worden behartigd. Wij richten ons in de eerste plaats op het belang van u als opdrachtgever.
Slechts een klein deel van de fraude onderzoeken die door ons wordt verricht, komt (in samenspraak met u) bij de politie of bij de strafrechter terecht.

Onze (veiligheids)onderzoeken:

  1. Transportfraude onderzoek
  2. Merkfraude onderzoek (Parallel verkoop)
  3. Bedrijfsfraude
  4. Frauduleuze boekhouding
  5. Verzekeringsfraude
  6. Falsificatie
  7. Vermoedt u fraude van uw telefoongegevens?

Transportfraude onderzoek

Is er lading gestolen tijdens het transport? Zijn containers of ladingen zo maar verdwenen? Wilt u er achter komen of een chauffeur wel 100% te vertrouwen is? Of is er iets anders gaande binnen uw transport? Ook daar kunnen we u natuurlijk mee helpen of ondersteunen. Door onderzoek te doen naar deze vorm(en) van fraude, kunnen wij er samen voor zorgen dat uw goederen niet zo maar meer verdwijnen en kunnen we de oorzaak achterhalen.

Merkfraude onderzoek (Parallel verkoop)

Heeft u last van partijen die het niet zo nauw nemen met uw producten en liften zij mee in uw succes? Worden uw producten buiten uw eigen reguliere circuit aangeboden, door onbekende leveranciers? Verschijnen producten in winkels of op markten waaraan u niet levert?

Parallelverkoop is aan te pakken door het verrichten van onderzoek naar de herkomst. Wij hebben de expertise om dit aan te pakken en helpen u graag deze fraudeur(s) te achterhalen.

Bedrijfsfraude

Wij kunnen voor u de meest toegepaste bedrijfsfraudes aanpakken met behulp van de ALE-methode: Analyseren, Lokaliseren en Elimineren. Uiteraard kunnen de methodieken toegepast worden in de context voor het voorkomen van of als middel om erger te voorkomen (repressie-omstandigheden). De ervaring leert dat indien u niet adequaat reageert op bepaalde signalen het in de meeste gevallen alleen maar erger wordt.

Frauduleuze boekhouding

Als de jaarcijfers in orde zijn, betekent dit niet dat de algemene administratie in orde is. U vermoedt dat er onregelmatigheden plaatsvinden binnen de (financiële) administratie, maar weet u niet waar? De accountant constateert wellicht geen onregelmatigheden, aangezien hij moet werken met de informatie die hem ter beschikking wordt gesteld door diegene die verantwoordelijk is voor de onregelmatigheden in de administratie.

Wij beschikken over financieel specialisten die op grond van hun onderzoekservaring, deze malversaties aan de kaak kunnen stellen. Zij kunnen achterhalen waar de eventuele onregelmatigheden zich voordoen.

Verzekeringsfraude

Wij kunnen bij frauduleuze handelingen die te maken hebben met verzekeringskwesties de juiste experts inzetten, die voor u de zaken kunnen analyseren. Zo kunnen we samen frauduleuze handelingen blootleggen en verder aan de kaak stellen.

"Verzekeringsnemer X deed aangifte van diefstal van zijn boot. Wij als verzekeringsmaatschappij vermoedden fraude en schakelden Christ & Partners in. Zij stelden een onderzoek in en ontdekten dat verzekeringsnemer X veel vrienden heeft met criminele antecedenten. Tevens ontdekten zij dat X veel schulden heeft. Twee weken observatie leverde inderdaad voldoende bewijs op dat de vrienden van X zijn boot in een schuur hadden staan en bezig waren de boot te ontmantelen voor de verkoop in onderdelen."
Verzekeringsmaatschappij X

Falsificatie

Ook zijn wij gespecialiseerd in het onderzoeken van falsificaties. Denk hierbij aan facturen, waardedocumenten, diploma´s, salarisstroken, aandelen, geld, merkartikelen, creditcards of identiteitsbewijzen (verblijfsvergunning, rijbewijs, paspoort). Voor het falsificatieonderzoek maken we gebruik van de meest moderne onderzoekapparatuur.

Wilt u meer informatie over ons fraude onderzoek?
Wij willen u graag helpen en ondersteunen. U kunt dan ook vrijblijvend contact met ons opnemen zowel telefonisch als via dit contactformulier.