Pre employment screening

Pre-Employment Screening geeft zekerheid

Een echte CV check en echt zekerheid hebben over die nieuwe sollicitant?

Een sollicitant zal zich altijd van zijn beste kant laten zien. Maar kunt u een kandidaat op zijn of haar woord vertrouwen? Geeft het Curriculum Vitae een realistische kijk op het arbeidsverleden? Zijn de opgegeven referenties betrouwbaar?

Waarom is het screenen van personeel zo belangrijk?

Onderzoek toont keer op keer aan dat kandidaten het niet zo nauw nemen met de waarheid. Uit een recent gehouden onderzoek bleek zelfs dat 69% van de ondervraagden op een of andere manier had gelogen om aan zijn baan te komen. Soms gaat het daarbij ‘slechts’ om het opleuken van een CV. Vaak gaat het echter veel verder, zoals opleidingen die niet zijn gevolgd of afgerond. En dan hebben we het alleen nog over de zaken die wél op het CV staan, want geen kandidaat zal spontaan melding maken van een crimineel verleden...

Nog steeds niet overtuigt waarom het belangrijk is om uw personeel te screenen? Hier vindt u nog meer redenen om u personeel te screenen.

Snel navigeren:

 1. Pre-Employment screening aanbod
 2. Uitleg aanbod
 3. Pre-Employment screening uitvoeren?

Ons pre-employment screening aanbod.

Omdat niet iedereen dezelfde wensen heeft met betrekking tot een pre-employment screening, bieden wij u verschillende vormen. De screenings lopen op in zwaarte.
Pre-employment-screening-aanbod.png

Uitleg aanbod

Screening fase 1

Dit is de meest eenvoudige vorm van employment screening. Screening fase 1 is bedoeld voor de in-employment screening.

De volgende controles c.q. werkzaamheden horen bij in-employment screening fase 1:

 1. Verklaring omtrent het gedrag
 2. NAW-gegevens
 3. Burgerservicenummer (SoFi-nummer)
 4. Paspoort- of ID-kaartnummer, geldigheid ID-bewijs en overhandiging kopie ID
 5. PES-formulier

Screening fase 2

Screening fase 2 is bedoeld voor medewerkers met een dienstverlenende functie; 'dienstverleners'.

De volgende controles c.q. werkzaamheden horen bij pre-employment screening fase 2:

 1. Verklaring omtrent het gedrag
 2. NAW-gegevens
 3. Burgerservicenummer (SoFi-nummer)
 4. Paspoort- of ID-kaartnummer, geldigheid ID-bewijs en overhandiging kopie ID
 5. Controle rekeningnummer en naam bank
 6. PES-formulier
 7. Sollicitatieformulier

Screening fase 3

Screening fase 3 is bedoeld voor gediplomeerde medewerkers met beperkte verantwoording.

De volgende controles c.q. werkzaamheden horen bij pre-employment screening fase 3:

 1. Verklaring omtrent het gedrag
 2. NAW-gegevens
 3. Burgerservicenummer (SoFi-nummer)
 4. Paspoort- of ID-kaartnummer, geldigheid ID-bewijs en overhandiging kopie ID
 5. Controle rekeningnummer en naam bank
 6. Rijbewijsnummer en geldigheid van het rijbewijs, klassen, overhandiging kopie rijbewijs1
 7. PES-formulier
 8. Sollicitatieformulier
 9. Curriculum Vitae (vorige drie werkgevers of laatste vijf jaar)

1 = Wanneer het een chauffeursfunctie betreft, wordt het rijbewijs en een aantal relevante zaken uitgebreid gecontroleerd.

Screening fase 4

Een screening fase 4 is bedoeld voor medewerkers met vitale functies binnen uw onderneming. U kunt hierbij denken aan teamleiders, planners en leden van een managementteam.

De volgende controles c.q. werkzaamheden horen bij pre-employment screening fase 4:

 1. Verklaring omtrent het gedrag
 2. NAW-gegevens
 3. Burgerservicenummer (SoFi-nummer)
 4. Paspoort- of ID-kaartnummer, geldigheid ID-bewijs en overhandiging kopie ID
 5. Controle rekeningnummer en naam bank
 6. Rijbewijsnummer en geldigheid van het rijbewijs, klassen, overhandiging kopie rijbewijs
 7. PES-formulier
 8. Sollicitatieformulier
 9. Curriculum Vitae (vorige drie werkgevers of laatste tien jaar)
 10. Referenties
 11. Kopieën van diploma's

Screening fase 5

Een screening fase 5 is bedoeld voor functies op directieniveau, of leden van de Raad van Bestuur van uw organisatie. Voor deze screening hanteren wij het volledige PES-model.

De volgende controles c.q. werkzaamheden horen bij pre-employment screening fase 5:

 1. Verklaring omtrent het gedrag
 2. NAW-gegevens
 3. Burgerservicenummer (SoFi-nummer)
 4. Paspoort- of ID-kaartnummer, geldigheid ID-bewijs en overhandiging kopie ID
 5. Controle rekeningnummer en naam bank
 6. Rijbewijsnummer en geldigheid van het rijbewijs, klassen, overhandiging kopie rijbewijs
 7. PES-formulier
 8. Sollicitatieformulier
 9. Curriculum Vitae (vorige vijf werkgevers of laatste 20 jaar)
 10. Referenties
 11. Kopieën van diploma's
 12. Financiële controle, BKR-scan

Een pre-employment screening laten uitvoeren?
Voor een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen via het contactformulier.