Pre employment screening

Wat is een Pre-Employment Screening en waarom is dit belangrijk?

Een pre-employment screening is een uitgebreid achtergrondonderzoek naar bijvoorbeeld een nieuwe sollicitant.

U wilt natuurlijk zeker weten dat de sollicitant betrouwbaar is. Door middel van een pre-employment screening wordt het arbeidsverleden, maar ook het verleden in het algemeen onderzocht. Dit zorgt voor meer zekerheid voor uw bedrijf, aangezien u vervolgens met meer zekerheid kan zeggen dat iemand bijvoorbeeld geen strafblad heeft. Ook ontstaat er meer zekerheid rondom het Curriculum Vitae er wordt onderzocht of dit een realistische kijk geeft op het arbeidsverleden en of de opgegeven referenties betrouwbaar zijn.

Wat zijn de kosten?

Dat bepaald u. Aangezien iedereen uniek is en iedereen andere wensen heeft kunnen we deze hier helaas niet noemen. Wel kunnen we nadat er een duidelijk beeld van uw wensen is gevormd een indicatie geven. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Waarom is het screenen van personeel zo belangrijk?

Onderzoek toont keer op keer aan dat kandidaten het niet zo nauw nemen met de waarheid. Uit onderzoek blijkt zelfs dat 69% van de ondervraagden op een of andere manier liegt om aan zijn baan te komen. Soms gaat het daarbij ‘slechts’ om het opleuken van een CV. Vaak gaat het echter veel verder, zoals opleidingen die niet zijn gevolgd of afgerond. En dan hebben we het alleen nog over de zaken die wél op het CV staan, want een kandidaat zal niet spontaan melding maken van een crimineel verleden.

Snel navigeren:

 1. Pre-Employment screening aanbod
 2. Uitleg aanbod
 3. Pre-Employment screening uitvoeren?

Uw wensen staan centraal voor een pre-employment screening

De hieronder zichtbare voorbeelden zijn een voorbeeld. Uw wensen kunnen hierin uiteraard meegenomen worden, waardoor we voor u een pre-employment screening kunnen opstellen die passend is voor u en uw bedrijf.
Hieronder staan enkele veelgebruikte vormen.

Pre-employment-screening-aanbod.png

Uitleg aanbod

Screening fase 1

Dit is de meest eenvoudige vorm van employment screening. Screening fase 1 is bedoeld voor de in-employment screening.

De volgende controles c.q. werkzaamheden horen bij in-employment screening fase 1:

 1. Verklaring omtrent het gedrag
 2. NAW-gegevens
 3. Burgerservicenummer (SoFi-nummer)
 4. Paspoort- of ID-kaartnummer, geldigheid ID-bewijs en overhandiging kopie ID
 5. PES-formulier

Screening fase 2

Screening fase 2 is bedoeld voor medewerkers met een dienstverlenende functie; 'dienstverleners'.

De volgende controles c.q. werkzaamheden horen bij pre-employment screening fase 2:

 1. Verklaring omtrent het gedrag
 2. NAW-gegevens
 3. Burgerservicenummer (SoFi-nummer)
 4. Paspoort- of ID-kaartnummer, geldigheid ID-bewijs en overhandiging kopie ID
 5. Controle rekeningnummer en naam bank
 6. PES-formulier
 7. Sollicitatieformulier

Screening fase 3

Screening fase 3 is bedoeld voor gediplomeerde medewerkers met beperkte verantwoording.

De volgende controles c.q. werkzaamheden horen bij pre-employment screening fase 3:

 1. Verklaring omtrent het gedrag
 2. NAW-gegevens
 3. Burgerservicenummer (SoFi-nummer)
 4. Paspoort- of ID-kaartnummer, geldigheid ID-bewijs en overhandiging kopie ID
 5. Controle rekeningnummer en naam bank
 6. Rijbewijsnummer en geldigheid van het rijbewijs, klassen, overhandiging kopie rijbewijs1
 7. PES-formulier
 8. Sollicitatieformulier
 9. Curriculum Vitae (vorige drie werkgevers of laatste vijf jaar)

1 = Wanneer het een chauffeursfunctie betreft, wordt het rijbewijs en een aantal relevante zaken uitgebreid gecontroleerd.

Screening fase 4

Een screening fase 4 is bedoeld voor medewerkers met vitale functies binnen uw onderneming. U kunt hierbij denken aan teamleiders, planners en leden van een managementteam.

De volgende controles c.q. werkzaamheden horen bij pre-employment screening fase 4:

 1. Verklaring omtrent het gedrag
 2. NAW-gegevens
 3. Burgerservicenummer (SoFi-nummer)
 4. Paspoort- of ID-kaartnummer, geldigheid ID-bewijs en overhandiging kopie ID
 5. Controle rekeningnummer en naam bank
 6. Rijbewijsnummer en geldigheid van het rijbewijs, klassen, overhandiging kopie rijbewijs
 7. PES-formulier
 8. Sollicitatieformulier
 9. Curriculum Vitae (vorige drie werkgevers of laatste tien jaar)
 10. Referenties
 11. Kopieën van diploma's

Screening fase 5

Een screening fase 5 is bedoeld voor functies op directieniveau, of leden van de Raad van Bestuur van uw organisatie. Voor deze screening hanteren wij het volledige PES-model.

De volgende controles c.q. werkzaamheden horen bij pre-employment screening fase 5:

 1. Verklaring omtrent het gedrag
 2. NAW-gegevens
 3. Burgerservicenummer (SoFi-nummer)
 4. Paspoort- of ID-kaartnummer, geldigheid ID-bewijs en overhandiging kopie ID
 5. Controle rekeningnummer en naam bank
 6. Rijbewijsnummer en geldigheid van het rijbewijs, klassen, overhandiging kopie rijbewijs
 7. PES-formulier
 8. Sollicitatieformulier
 9. Curriculum Vitae (vorige vijf werkgevers of laatste 20 jaar)
 10. Referenties
 11. Kopieën van diploma's
 12. Financiële controle, BKR-scan

Een pre-employment screening laten uitvoeren?
Voor een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen via het contactformulier.