Tips van C&P

Tip 1

Wees ervan bewust dat fraude materieel en emotioneel een grote impact kan geven. Vaak worden frauduleuze handelingen gepleegd door ervaren mensen op hoog niveau binnen de organisatie, waardoor het vertrouwen van collega's ernstig kan worden geschonden.

Tip 2

Overschat de kans om geschoond te blijven van frauduleuze signalen en praktijken niet. Ongeveer negentig procent van de bedrijven denkt fraude zelf te kunnen ontdekken. De praktijk bewijst het tegendeel. En als de fraude al aan het licht komt, is de pleger vaak al jaren aan de gang.

Tip 3

Wees ervan bewust dat zelfs een adequate interne organisatie niet alle fraude uitbant. Waakzaamheid blijft dus geboden.

Tip 4

Geef geen gelegenheid tot het plegen van fraude. Zorg voor een adequate interne controle, duidelijke voorschriften, goede procedures. Bijvoorbeeld: laat betalingen door meerdere medewerkers authoriseren. Wie controleert de controleur?

Tip 5

Waarborg de integriteit van het personeel of werk eraan. Screen het nieuw aan te nemen personeel goed, neem zo nodig integriteitinterviews af. Stel een gedragscode op met duidelijke grenzen. Bijvoorbeeld: is het 'voor privé-gebruik meenemen' van een schrijfblok te gedogen?

Tip 6

Zorg ook dat de fysieke beveiliging op orde is: van zowel giraal en chartaal geld als van goederen. Bewaar bijvoorbeeld contant geld in een kluis en niet in een broodtrommel.

Tip 7

Alle fraude ontstaat uit misbruik van vertrouwen. Controle is daarom het toverwoord. Dat kan gaan van fysieke controle door het kijken in koffers tot het controleren van administratieve handelingen. Alleen al het feit dat er gecontroleerd wordt, werkt preventief. Check, check en double check!

Tip 8

Schakel bij een vermoeden van fraude deskundigen in. De complexiteit van de aan fraude gerelateerde materie, bijvoorbeeld de onderzoeksaanpak en het spectrum aan formele eisen, maakt de inzet van deskundigen noodzakelijk.