Christ & Partners

Christ & Partners Risk & Security Management is een door Justitie erkend en geregistreerd onafhankelijk adviesbureau dat voorziet in de groeiende vraag naar security management en risicobeheersing. 7 dagen per week, 24 uur per dag bieden wij een groot aantal specialistische diensten die zijn onderverdeeld in:

  1. Recherche- en fraudeonderzoeken
  2. Adviezen op gebied van veiligheid
  3. Training aan de organisaties

Deze diensten worden op een kwalitatief hoogwaardig niveau gehouden door een meet-en-weet-systeem dat door Christ & Partners is ontwikkeld en beproefd. Christ & Partners is een platte organisatie die in 1998 is opgericht, maar een ‘know how’ heeft van meer dan 20 jaar. Het kantoor is gevestigd in Druten. Door de centrale ligging en het werken op locatie, kunnen zaken sneller en effectiever worden aangepakt. De organisatie van Christ & Partners berust op het principe ‘de klant is koning’, waardoor onze klanten en relaties op een professionele en correcte wijze worden bediend.
Onze partners

Samenwerkingspartners

Christ & Partners werkt nauw samen met de overheid en andere specialisten. Door deze nauwe samenwerkingsverbanden heeft Christ & Partners de mogelijkheid snelle en doeltreffende resultaten te boeken binnen uw organisatie m.b.t. probleembestrijding en/of support.

Werkwijze

Ook al is het veiligheidsprobleem nog zo groot, Christ & Partners beschikt over adequate en doeltreffende middelen om de zaken voor u aan te pakken. Binnen onze methodiek maken we onderscheid tussen tactische, technische en forensische middelen. De ervaring leert dat het ene instrument vaak het andere niet uitsluit. Het is dan ook de kunst om vanuit de juiste mix aan maatregelen voor uw maatwerkonderzoek te leveren, waarin uw eisen centraal staan.

Discretie
Risk- en securitymanagement is een gevoelige kwestie als het gaat om vertrouwelijkheid en kritische informatie. Vanuit onze professie hebben we daar uiteraard begrip voor en zullen dan ook op een zeer discrete wijze met uw vertrouwelijke zaken om gaan. Uiteraard worden alle persoonlijke en bedrijfsgevoelige gegevens zorgvuldig belicht en conform de eisen van de CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) bewaard en beschermd.

After service
Christ & Partners biedt u niet alleen voorzorg, maar vooral de nazorg door u bij bepaalde zaken te blijven ondersteunen, waardoor de door u gedane investeringen ook in de toekomst zijn gewaarborgd. Op deze wijze blijft u gegarandeerd van kwalitatief hoogwaardige ondersteuning op alle geïnvesteerde zaken. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat de kwaliteit van de door Christ & Partners geleverde diensten bewaakt en gegarandeerd blijft.