Wat is Risk Appetite?

Risk Appetite betekent:

Risk appetite of risicobereidheid is essentieel om strategisch risicomanagement te implementeren en helpt organisaties bij het bewust bepalen van hun risico’s en risicomanagement. Deze komt ook ter sprake bij een risico analyse zoals hier te lezen.
Kort gezegd betekent dit dat het bestuur na een risicoanalyse dient te bepalen welke risico’s het bereid is te nemen in de realisatie van haar strategische doelstellingen.

Om verder te komen dienen onderstaande vragen ons inzien beantwoord te worden:

 • Wat is onze groei en innovatie strategie?
      - Autonome groei of groei door overnames? Nieuwe producten nieuwe landen?
 • Wat zijn onze risico’s?
      - Brede dialoog met oog voor de interne, strategische en externe risico's.
  - Kaplans-model kan hierbij helpen.
 • Wat betekent worstcase scenario financieel?
      - Een gekwantificeerd risicoprofiel is hierbij van noodzaak.
 • Hoe veel risico's kunnen er financieel gedragen worden (De Risico-tollerantie)?
      - Hoe veel risicobuffer (of vermogen) heeft de organisatie?
      - Hoe wendbaar of agile is de organisatie?
 • Wat mag absoluut nooit in de krant komen te staan?
      - Imago en kwaliteitsrisico's worden steeds belangrijker.
 • Hoe effectief is onze huidige risicobeheersing?

Wilt u nog meer informatie over dit onderwerp of contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact op met ons.