Wat is risicoanalyse?

Een risicoanalyse betekent:

Risicoanalyse is het proces van definiëren en analyseren van de gevaren voor particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen die uitgaat van potentiële natuurlijke en door de mens veroorzaakte bijwerkingen. In IT, kan een risico-analyse rapport worden gebruikt om technologie-gerelateerde doelstellingen met zakelijke doelstellingen van een bedrijf af te stemmen. Een risicoanalyse rapport kan zowel kwantitatief of kwalitatief zijn.
Bij onze risicoanalyse worden eventuele bedreigingen gevisualiseerd en in kaart gebracht. Per eventuele bedreiging wordt een kans van het optreden ervan bepaald en wordt daarna berekend wat als gevolg de schade is die zou kunnen optreden als een bedreiging zich daadwerkelijk voor doet. Op de grond van deze risicoanalyse kunnen hierop de volgende maatregelen getroffen worden:

  • Preventie: het voorkomen dat iets gebeurt of het verminderen/ verkleinen van de kans dat het gebeurt;
  • Detectie: het detecteren van de (potentiële) schade wanneer een bedreiging optreedt;
  • Repressie: het beperken van de schade wanneer een bedreiging optreedt;
  • Correctie: het instellen van maatregelen die worden geactiveerd zodra iets is gebeurd om het effect hiervan (deels) terug te draaien
  • Acceptatie: geen (additionele) maatregelen, men accepteert de kans en het mogelijke gevolg van een bedreiging;
  • Overdragen: financieel d.m.v. verzekeren of operationeel d.m.v. outsourcen;

De bedoeling is dan ook dat na een analyse wordt vastgesteld op welke wijze het risico of risico's beheerst kunnen worden, of gereduceerd naar een aanvaardbaar niveau. Daarbij wordt naast deze risicoanalyse ook een kosten baten analyse uitgevoerd. Niet ieder risico hoeft natuurlijk te worden afgedekt: wanneer de kosten van de maatregelen niet opwegen tegen de eventuele risico('s) en schade die hiermee gemoeid zijn, dan kan dit risico ook eventueel geaccepteerd worden. Het is ook belangrijk dat de afdekking of acceptatie van deze risico('s) in overeenstemming is met de 'Risk Appetite' van de organisatie. Het constant uitvoeren van deze risicoanalyses wordt risicomanagement (of Risk management of Risk Control) genoemd.
Meer informatie over een risico analyse en weten hoeveel risico u loopt? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.