Begrippenlijst

Hier vindt u een duidelijke uitleg over de begrippen en vaktermen van C&P.

 • Wat is veiligheid?

  Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is. Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Wij kunnen hier in ondersteunen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

 • Wat is risicoanalyse?

  Risicoanalyse is het proces van definiëren en analyseren van de gevaren voor particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen die uitgaat van potentiële natuurlijke en door de mens veroorzaakte bijwerkingen. In IT, kan een risico-analyse rapport worden gebruikt om technologie-gerelateerde doelstellingen met zakelijke doelstellingen van een bedrijf af te stemmen. Een risicoanalyse rapport kan zowel kwantitatief of kwalitatief zijn.

  Bij onze risicoanalyse worden eventuele bedreigingen gevisualiseerd en in kaart gebracht. Per eventuele bedreiging wordt een kans van het optreden ervan bepaald en wordt daarna berekend wat als gevolg de schade is die zou kunnen optreden als een bedreiging zich daadwerkelijk voor doet. Op de grond van deze risicoanalyse kunnen hierop de volgende maatregelen getroffen worden:

  • Preventie: het voorkomen dat iets gebeurt of het verminderen/ verkleinen van de kans dat het gebeurt;
  • Detectie: het detecteren van de (potentiële) schade wanneer een bedreiging optreedt;
  • Repressie: het beperken van de schade wanneer een bedreiging optreedt;
  • Correctie: het instellen van maatregelen die worden geactiveerd zodra iets is gebeurd om het effect hiervan (deels) terug te draaien
  • Acceptatie: geen (additionele) maatregelen, men accepteert de kans en het mogelijke gevolg van een bedreiging;
  • Overdragen: financieel d.m.v. verzekeren of operationeel d.m.v. outsourcen;

  De bedoeling is dan ook dat na een analyse wordt vastgesteld op welke wijze het risico of risico's beheerst kunnen worden, of gereduceerd naar een aanvaardbaar niveau. Daarbij wordt naast deze risicoanalyse ook een kosten baten analyse uitgevoerd. Niet ieder risico hoeft natuurlijk te worden afgedekt: wanneer de kosten van de maatregelen niet opwegen tegen de eventuele risico('s) en schade die hiermee gemoeid zijn, dan kan dit risico ook eventueel geaccepteerd worden. Het is ook belangrijk dat de afdekking of acceptatie van deze risico('s) in overeenstemming is met de 'Risk Appetite' van de organisatie. Het constant uitvoeren van deze risicoanalyses wordt risicomanagement (of Risk management of Risk Control) genoemd.

  Meer informatie over een risico analyse en weten hoeveel risico u loopt? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

 • Wat is Risk Appetite?

  Risk appetite of risicobereidheid is essentieel om strategisch risicomanagement te implementeren en helpt organisaties bij het bewust bepalen van hun risico’s en risicomanagement. Deze komt ook ter sprake bij een risico analyse zoals hier te lezen.

  Wilt u nog meer informatie over dit onderwerp of contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact op met ons.

 • Wat is fraude onderzoek?

  Fraude onderzoek is een onderzoek naar de oorzaak van bedrog en zaken die anders worden voorgesteld dan de werkelijkheid doet geloven. Een fraude onderzoek wordt meestal uitgevoerd naar aanleiding van misstanden of misbruik. Hierbij worden wij als onderzoeksbureau gevraagd hierbij te ondersteunen en een onderzoek te starten.Wat is fraude onderzoek

  Er bestaan verschillende soorten fraude zoals:

  • Merkfraude onderzoek (Parallel verkoop)
  • Bedrijfsfraude
  • Frauduleuze boekhouding
  • Verzekeringsfraude
  • Falsificatie
  • Fraude telefoongegevens

  Meer informatie over fraude onderzoek.

 • Wat is een screening?

  Screenen is het door onderzoek bepalen of bepaalde kenmerken van sollicitanten aanwezig zijn, deze nauwkeurig onderzoeken en op betrouwbaarheid controleren. Meestal wordt dan ook de achtergrond van de sollicitant gecontroleerd en eventuele misdragingen kenbaar gemaakt. Vaak wordt er gebruik gemaakt van de term 'pre-employment screening' letterlijk vertaald; 'Voor het aan het werk gaan controleren'.

  Een van de belangrijkste onderdelen voor een succesvolle organisatie staat of valt met goed en betrouwbaar personeel. Dit is dan ook de reden dat steeds meer werkgevers de achtergronden van hun toekomstig werknemers willen nagaan, de zogenoemde pre-employment screening.

  Meer informatie over een pre-employment screening.

 • Wat is een particuliere beveiligingsorganisatie?

  Een particuliere beveiligingsorganisatie bewaakt de veiligheid van personen en goederen of ze waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen. Beveiliging van personen en bedrijven gebeurt meestal door particuliere beveiligingsorganisaties.

  Wilt u nog meer informatie over dit onderwerp of contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact op met ons.

 • Wat is een particulier recherchebureau?

  Een particulier recherchebureau is een bedrijf voor particulieren die een recherchebureau willen inschakelen om een recherche onderzoek te doen. Waarbij eventuele misstanden of fraude wordt onderzocht. Hierbij gaat het om eventuele privé onderzoeken zoals een privé detective of er is een vermoeden van persoonlijke problematiek zoals chantage, stalking of intimidatie.

  Verschillende onderzoeken kunnen zijn:

  • Alimentatieonderzoek
  • Kwijting van alimentatievergoeding
  • Gezochte personen en/of vermiste personen
  • Privé-onderzoek zoals een privé detective
  • Chantage, stalling en/of intimidatie
  • Inbraakpreventie
  • Materiële beveiliging
  • Incasso onderzoek

  Meer informatie over een particulier recherchebureau.

 • Wat is digitaal onderzoek?

  Een digitaal onderzoek is een onderzoek naar digitale sporen en gegevens op apparatuur die op andere wijze niet mogelijk is te achterhalen. Deze informatie wordt meestal door speciale hulpmiddelen achterhaald en zichtbaar gemaakt. Deze informatie kan worden achterhaald op bijvoorbeeld telefoons, tablet, laptop, computer, USB, Sim-kaart en zelfs het navigatie-systeem.

  Meer informatie over digitaal onderzoek.

 • Wat is handschriftonderzoek?

  Een handschrift onderzoek is een onderzoek door een handschrift deskundige ook wel grafoloog naar een handschrift. Hierbij wordt de authenticiteit vastgesteld om deze op echtheid te controleren. Een handschriftonderzoek wordt meestal uitgevoerd wanneer er wordt getwijfeld aan de echtheid en/of er eventueel fraude mee wordt gepleegd.

  Wij bieden dan ook professionele handschrift deskundigen om u te ondersteunen en onderzoek te doen naar een handschrift.

  Wanneer uw problemen ondervindt bijvoorbeeld door postale brieven met daarop handschriften die nader onderzocht dienen te worden? Vinden er dubieuze transacties plaats op uw administratieve afdeling of twijfelt u aan de authenticiteit van documenten, schakel ons dan zeker in voor een uitgebreid forensisch handscuriftonderzoek. Door toepassing van een handschrift analyse wordt door een professionele grafoloog de echtheid bepaald.

  Wij voorzien u graag in partners die als getuigen-deskundigen op mogen treden bij een eventuele rechtszitting en een verklaring mogen afgeven in de rechtbank.

  Meer informatie over handschriftenonderzoek.

 • Wat is een privé detective?

  Een privé detective is een veelomvattend beroep, het varieert van het bespieden van vreemdgangers, bedrijfsfraude, partneralimentatie onderzoek, ziekteverzuim fraude tot het controleren van de naleving van een concurrentiebeding en adviseren bij en ter voorkoming van problemen. De opdrachtgevers variëren dan ook van particulieren, bedrijven tot overheid. Meestal zijn privé detectives oud politieagenten of militair. Begrijpelijk aangezien zij deze vaardigheden, die je opdoet binnen overheidsdiensten eenvoudig kunt gebruiken in de particuliere sector.privé detective

  Meer informatie over een privé detective en wat deze voor u kan betekenen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.