Recherchebureau

Alvorens een bedrijf de politie voor onderzoek inschakelt, wordt in de praktijk veelal eerst een beroep gedaan op een particulier recherchebureau, ondanks dat het vaak een onderzoek naar strafbare feiten betreft.

Lees meer

Pre Employment Screening

Een sollicitant zal zich altijd van zijn beste kant laten zien. Maar kunt u een kandidaat op zijn of haar woord vertrouwen? Geeft het Curriculum Vitae een realistische kijk op het arbeidsverleden? Zijn de opgegeven referenties betrouwbaar?

Lees meer

Digitaal onderzoek

Een digitaal onderzoek uitvoeren op gegevensdragers? We spreken over digitale gegevensdragers als deze op enigerwijze verband hebben met een digitaal medium.

Lees meer

Diploma Checken 2.jpg

Particulier recherchebureau

Voor particulieren spelen op het gebied van veiligheid en beveiliging andere problematiek en prioriteiten een rol. Deze zaken zullen door ons, als particulier recherchebureau, met u in een vrijblijvend gesprek besproken worden. Tijdens dit intakegesprek kan een persoonlijke ‘quick scan’ worden gemaakt van de zaken die aangepakt moeten worden.

Lees meer

Paspoort.jpg

Wat bieden wij?

7 dagen per week, 24 uur per dag bieden wij een groot aantal specialistische diensten die zijn onderverdeeld in:

  • Recherche- en fraudeonderzoeken
  • Adviezen op gebied van veiligheid
  • Training aan organisaties en bedrijven

Lees meer